Место

Kunera 11, 53291 Novalja , Stara Novalja, Хорватия

https://goo.gl/maps/4GmandsTq842

Просто следуйте инструкциям на картах Google.

https://goo.gl/maps/4GmandsTq842

Просто следуйте инструкциям на картах Google.